ກອງປະຊູມຝືກອົບຮົບວຽກງານຫຼັກສູດ ຮູບແບບການພັດທະນາຫຼັກສູດແບບເນັ້ນສະມັດຖະພາບໃນ ສປປ ລາວ ວັນທີ 08-12 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ວິທະຍາເຂດເຊໂປນ ເຊິ່ງການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ວຽງມະນີ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳອັນເປັນປະໂຫຍດໃນທີ່ປະຊຸມ ເພື່ອນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ສຳເລັດ

001

 

          ຄັ້ງວັນທີ 13 ສິງຫາ 2019 ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຫົວໜ້າພະແນກ ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ແລະ ພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ ປຶກສາຫາລື ແຜນພັດທະນາ ແລະ ກິດຈະກຳ 2019-2020 ຄັ້ງທີ II, ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ; ເຊິ່ງການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ວຽງມະນີ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ, ໂດຍການກ່າວລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ ກອງແພງ ເພັດທະນູສັກ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ທີ່ປະຊຸມຮັບຊາບກ່ຽວກັບການສັງລວມແຜນພັດທະນາ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຈາກພະແນກ/ພາກວິຊາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ວຽງມະນີ ຜູ້ອຳນວຍການ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳອັນເປັນປະໂຫຍດໃນທີ່ປະຊຸມ ເພື່ອນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ທັນເວລາ.

IMG 8235 

       ຄັ້ງວັນທີ 09 ສິງຫາ 2019 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ (ວິທະຍາເຂດເຊໂປນ) ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກງານປົກຄອງເມືອງເຊໂປນ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບປະກາສະນີຍະບັດ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຊັ້ນກາງ(ລະບົບ 9+3); ປະກອບມີ 3 ສາຂາວິຊາດັ່ງນີ້: ສາຂາວິຊາ: ລົດຍົນ, ໄຟຟ້າ ແລະ ສາຂາວິຊາຕັດຫຍິບ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2018-2019. ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ວຽງມະນີ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ ທັງເປັນປະທານ;

WhatsApp Image 2019 08 09 at 13.07.52 1

I. ເມືອງ ໄຊບູລີ: 1. ບ້ານ ໜອງສະພັງ, 2. ບ້ານ ນາສັງ, 3. ບ້ານ ຜັກເຜື້ອ, 4. ບ້ານ ມະນີລາດ

WhatsApp Image 2018 10 18 at 10.56.16

ທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB)

v1