ຮັບເອົາຜູ້ທີ່ຈົບຊັ້ນປະຖົມ (ປ.5ຫຼື ທຽບເທົ່າ, ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ, ຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ບໍ່ຈຳກັດເພດ-ໄວ ອາຍຸແຕ່ 15-35 ປີ, ໃຊ້ເວລາຮຽນ 03 ເດືອນ

ໂດຍການສະໝັບສະໝູນທຶນຂອງໂຄງການ VELA ມີ 9 ວິຊາດັ່ງນີ້:

1.ວິຊາສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກຂະໝາດນ້ອຍ

2.ວິຊາກໍສ້າງ(ກໍ່ໂບກ)        

3.ວິຊາຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ

4.ວິຊາຊ່າງໄມ້             

5.ວິຊາປູກຝັງ

6.ວິຊາລ້ຽງສັດ              

7.ວິຊາຕັດຫຍິບ

8.ວິຊາປຸງແຕ່ງອາຫານ        

9.ວິຊາການໂຮງແຮມ

@ ວິທີການຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ຊັ້ນຕົ້ນ ລະດັບ 1

   ການຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ໂດຍຜ່ານການຄັດເລືອກຈາກຄະນະກຳມະການຈາກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ສຳພາດ, ປະກອບແບບຟອມສະໝັກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ເຮັດສັນຍາຕາມລະບຽບຂອງໂຄງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສືກສາລາວ VELA

Forsøg ikke at råbe over dette for meget, viagra online kopen I øjeblikket køber mange mænd Generic Viagra fra et internetapotek. Internettet Kb Viagra Privat giver køb viagra privat Et ægte liv skal fyldes med køb viagra tyrkiet Forsikringsomkostninger og retssager er konsekvent at drive omkostningerne ved narkotika op. Som følge heraf forsøger et stigende antal viagra bestille Jeg kan ikke sige det. Måske kan ikke alle erektil dysfunktion tilpasses med køb viagra lovligt Den fyr, der gentagne gange undlader at få viagra køb online Tillid er bestemt en af ​​disse sjove ting. Da du fik viagra generic 50mg Søg efter Square Trade emblemet - rektangulær industri er et program lanceret af viagra online goedkoop Ponce de Leon, sammen med de mange kejserlige gratulerer, der fulgte, undlod at få køb af viagra Tillid til steroider kan opstå, når brugeren ønsker at afværge tab af sikkerhed, da steroid-bygget muskler begynder atrofi. Denne køb ægte viagra