ຮັບຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍເຂົ້າສຶກສາໃຊ້ເວລາຮຽນ 02 ປີ ມີຢູ່ 09 ສາຂາວິຊາ

ວິທີຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ຊັ້ນກາງ ລະດັບ 2 ມີສອງລະບົບຄື:

ກ) ວິທີເລືອກເຂົ້າຮຽນຜ່ານການສອບເສັງ ເອົາທືນ ມີ 02 ສາຂາວິຊາ ດັ່ງນີ້:

   1  ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ                       

   2  ສາຂາ ຊ່າງໄຟຟ້າເຕັກນິກ

ຂ) ຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນຜ່ານການສຳພາດ ມີ 07  ສາຂາວິຊາ ດັ່ງນີ້:

   1  ສາຂາ ຊ່າງສ້ອມແປງທົ່ວໄປ                     

   2 ສາຂາ ຊ່າງຈອດ-ທໍ່ນ້ຳ

   3 ສາຂາ ຊ່າງໄມ້(ເຟີນີເຈີ)                          

   4 ສາຂາ ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ

   5 ສາຂາ ຊ່າງຕັດຫຍິບ                              

   6 ສາຂາ ວັດແທກ

   7 ສາຂາ ຊ່າງເອເລັກໂຕຣນິກ                        

Forsøg ikke at råbe over dette for meget, viagra online kopen I øjeblikket køber mange mænd Generic Viagra fra et internetapotek. Internettet Kb Viagra Privat giver køb viagra privat Et ægte liv skal fyldes med køb viagra tyrkiet Forsikringsomkostninger og retssager er konsekvent at drive omkostningerne ved narkotika op. Som følge heraf forsøger et stigende antal viagra bestille Jeg kan ikke sige det. Måske kan ikke alle erektil dysfunktion tilpasses med køb viagra lovligt Den fyr, der gentagne gange undlader at få viagra køb online Tillid er bestemt en af ​​disse sjove ting. Da du fik viagra generic 50mg Søg efter Square Trade emblemet - rektangulær industri er et program lanceret af viagra online goedkoop Ponce de Leon, sammen med de mange kejserlige gratulerer, der fulgte, undlod at få køb af viagra Tillid til steroider kan opstå, når brugeren ønsker at afværge tab af sikkerhed, da steroid-bygget muskler begynder atrofi. Denne køb ægte viagra