ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວົງສະຫວັນວຽງມະນີ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ - ວິຊາຊີບສະຫວັນນະເຂດ ແລະມີແຂກເຂົ້າຮ່ວມດັ່ງນີ້

1. ທ່ານຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງເຊໂປນ

2. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທີການ ແລະ  ກິລາເມືອງເຊໂປນ

3. ທ່ານ ຮອງນາຍບ້ານ ບ້ານວົງວິໄລ 

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 24 -28 /07/2017 ທີວິທະຍາເຂດເຊໂປນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 41 ທ່ານ. ຍິງ 18 ທ່ານ

IMG 0198

IMG 0197

IMG 0195

IMG 0196